โปรแกรมฐาน

ข้อมูลสำรอง

พันเอกวรา อุตรพงศ์

ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๓

พันโทเทวารัณย์ ประสาทแก้ว

รอง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๓

แหล่งข้อมูลที่สำคัญ
บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497
พรบ.ส่งเสริมการฝึกวิชาหทาร พ.ศ.2503
บุคคลที่ไม่มีคุณวุฒิเป็นทหารได้ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2518)
โรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎ กระทรวง ฉบับที่ 74 พ.ศ.2540
คุณลักษณะของผู้ที่สมัครและการรายงานตัวเข้าฝึกฯ
โอกาสการสมัครเป็น นศท.
สถานศึกษาวิชาทหารต้องดำเนินการ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
การแต่งกาย นศท.
เงื่อนไขบังคับต้องปฏิบัติ
สิทธิของ นศท
การพ้นสภาพเป็น นศท.
การให้บริการ
หลักฐานการประกอบการแต่งตั้งยศ
การตัดคะแนนความประพฤติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ข่าว นศท.มทบ.๓๓

หนังสือพิมพ์

จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์

 

ประกาศผลสอบ นศท. ชั้นปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ (รอบ ที่ ๓)

 

 

ประกาศผลสอบ นศท. ชั้นปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ (รอบ ที่ ๒)

 

ประกาศผลสอบ นศท. ชั้นปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

แบบฟอร์มประเมินผล นศท.(รด.จิตอาสา) ดาว์นโหลด คลิ๊ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

 

ห้วง 16 - 17 ก.พ. 61 ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 พร้อมทั้งคณะนายทหาร ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและตรวจกาารฝึก ของ นศท. ชั้นปีที่ 4,5 ณ ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่ จว.กาญจนบุร

 

 

 

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 61 คณะชุดตรวจคุณภาพชีวิตกองทัพบก ประจำปี 2561 ได้เดินทางมาตรวจประเมินผลหน่วยฯ ณ ศฝ.นศท.มทบ.33

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 61 ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 ได้จัดงานวันเด็กให้แก่บุตร-หลาน ของกำลังพลของหน่วย ณ ห้องประชุม หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33

 

 

 

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 61 ศฝ.นศท.มทบ.33 ได้กระทำพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปี 2560 ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 โดยมี พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผบ..มทบ.33

 

 

 

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 61 ศฝ.นศท.มทบ.33 ได้จัดพิธีทำบุญหน่วยฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องประชุม หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33

 

 

 

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2560 ศฝ.นศท.มทบ.33 ได้จัดพิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณตนและ สวนสนาม นศท.ประจำปี 2560 ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 โดยมี พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.33 เป็นประธานในพิธี

 
 

 

 

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 60 ศฝ.นศท.มทบ.33 ได้ ศสร.ได้จัดชุดตรวจมาตรฐาน การปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร ตามโครงการ ศฝ.แข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ณ ศฝ.นศท.มทบ.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์ บริษัท AIM Bangkok จำกัด