หน่วยงานภายใน

โปรแกรมฐานข้อมูล

กำลังสำรอง

ระเบียบ/คำสั่ง
DOWNLOAD
<
บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497
พรบ.ส่งเสริมการฝึกวิชาหทาร พ.ศ.2503
บุคคลที่ไม่มีคุณวุฒิเป็นทหารได้ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2518)
โรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎ กระทรวง ฉบับที่ 74 พ.ศ.2540
คุณลักษณะของผู้ที่สมัครและการรายงานตัวเข้าฝึกฯ
โอกาสการสมัครเป็น นศท.
สถานศึกษาวิชาทหารต้องดำเนินการ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
การแต่งกาย นศท.
เงื่อนไขบังคับต้องปฏิบัติ
สิทธิของ นศท
การพ้นสภาพเป็น นศท.
การให้บริการ
หลักฐานการประกอบการแต่งตั้งยศ
การตัดคะแนนความประพฤติ
 

 

 

 

ประกาศผลสอบ นศท.ชั้นปีที่๓,๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ขอให้ นศท.ที่สอบตกมาทำการซ่อมภายในห้วง ๑๕ - ๑๙ ธ.ค. ๕๗ ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก...

 

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อ ๒๑ พ.ย. ๕๗ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์และ ฟืนฟู ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

     

เมื่อ ๒๗ ต.ค. ๕๗ พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม การฝึกภาคปกติ ณ ศฝ.นศท.มทบ.๓๓  เมื่อ ๓ ต.ค. ๕๗ พ.อ.เธียรศักดิ์ รื่นเริง รอง ผบ.ศสร. (๑) พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจ มาตรฐานการฝึก ในโครงการ ศฝ.แข็งขัน ฯ ณ ศฝ.นศท.มทบ.๓๓