หน่วยงานภายใน

โปรแกรมฐานข้อมูล

กำลังสำรอง

ระเบียบ/คำสั่ง
DOWNLOAD
<
บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497
พรบ.ส่งเสริมการฝึกวิชาหทาร พ.ศ.2503
บุคคลที่ไม่มีคุณวุฒิเป็นทหารได้ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2518)
โรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎ กระทรวง ฉบับที่ 74 พ.ศ.2540
คุณลักษณะของผู้ที่สมัครและการรายงานตัวเข้าฝึกฯ
โอกาสการสมัครเป็น นศท.
สถานศึกษาวิชาทหารต้องดำเนินการ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
การแต่งกาย นศท.
เงื่อนไขบังคับต้องปฏิบัติ
สิทธิของ นศท
การพ้นสภาพเป็น นศท.
การให้บริการ
หลักฐานการประกอบการแต่งตั้งยศ
การตัดคะแนนความประพฤติ
 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ต. ๕๗ ศฝ.นศท.มทบ.๓๓ ได้กระทำพิธีเปิดการฝึก นศท. ชั้นปีที่ ๔ – ๕ โดยมี นศท. เข้ารับการฝึก จำนวน ๑,๒๗๔ นาย ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.๓๓ โดยมี ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๓ เป็นประธานในพิธี

     

เมื่อ ๓ ต.ค. ๕๗ พ.อ.เธียรศักดิ์ รื่นเริง รอง ผบ.ศสร. (๑) พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจ มาตรฐานการฝึก ในโครงการ ศฝ.แข็งขัน ฯ ณ ศฝ.นศท.มทบ.๓๓  เมื่อ ๒๒ ส.ค. ๕๗ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึก ศฝ.คท. ร.๗ พัน.๒(ผลัด๒) ณ ร.๗ พัน.๒ อ.เชียงดาว จว.ช.ม.